Organizator logistyczny:

WhyNotTravel sp. z o. o. sp. k.
ul. Kielnarowa 108A
36-020 Tyczyn

Katarzyna Domagała
e-mail: katarzyna.domagala@whynottravel.pl
telefon: +48 577 778 344