Piątek 22.04.2022 Sobota 23.04.2022 Pobierz program (pdf)
Godzina Temat Wykładowca
WARSZTATY Z CHIRURGII LAPAROSKOPOWEJ
12:00-15:00 Rejestracja uczestników
13:00-14:15 Posiedzenie Rady Ordynatorów i Kierowników Klinik Chirurgicznych Województwa Mazowieckiego
Szkolenie z Chirurgii Ogólnej – Oddział Warszawski TCHP
prof. dr hab. n. med. Mariusz Frączek, Warszawski Uniwersytet Medyczny
14:15-14:30 Nowe zasady rekrutacji na specjalizację mgr Halina Grzelak Mazowiecki, Urząd Wojewódzki, Wydział Zdrowia
14:30-15:00 Perspektywa rozwoju oddziałów chirurgicznych w Polsce w konteście szkolenia specjalizacyjnego prof. Jacek Sobocki, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplowowego
15:00-15:15 Uroczyste otwarcie XVI Mazowieckich Dni Chirurgicznych
15:15-16:00 Wykład inauguracyjny im. prof. Jana Nielubowicza pt: „Czy lekarz ma prawo do porażki?” Tomasz Stawiszyński
SESJA I – Sesja pod patronatem TChP – Powikłania w Chirurgii Prowadzący:
prof. dr hab. n. med Wojciech Kielan Prezes Towarzystwa Chirurgów Polskich
prof. dr hab. n. med. Ireneusz Nawrot, Przewodnicący Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Chirurgów Polskich
prof. dr hab. n. med. Mariusz Frączek, Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Chirurgii
16:00-16:30 Rola przygotowania przedoperacyjnego w minimalizacji ryzyka powikłań chirurgicznych prof. dr hab. n. med. Michał Pędziwiatr, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
16:30-17:00 Powikłania po operacji górnego odcinka przewodu pokarmowego prof. dr hab. n. med. Jacek Sobocki, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego
17:00-17:10 TachoSil w chirurgii bariatrycznej – wykład sponsorowany Prezentacja Corza Medical
17:10-17:40 Przerwa kawowa    Przerwa ciągła z dwoma serwisami poczęstunków w godz 9.00 -17.00
17:40-18:00 Urazy dróg żółciowych – powikłania po cholecystektomii prof. dr hab. n. med. Waldemar Patkowski, Warszawski Uniwersytet Medyczny
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Zieniewicz, Warszawski Uniwersytet Medyczny
18:00-18:20 Powikłania w chirurgii jelita grubego dr n. med. Tomasz Guzel, Warszawski Uniwersytet Medyczny
prof. dr hab. n. med. Maciej Słodkowski, Warszawski Uniwersytet Medyczny
18:20-18:50 Unikanie powikłań w chirurgii przepuklin prof. dr hab. n. med. Maciej Śmietański, Gdański Uniwersytet Medyczny, Szpital Swissmed
19:00 Kolacja
Godzina Temat Wykładowca
SESJA II – Chirurgia onkologiczna Prowadzący:
prof. dr hab. n. med. Michał Grąt
prof. dr hab. n.med. Piotr Richter
prof. dr hab. n. med. Andrzej Deptała
09:00-10:00 Leczenie nowotworów – doświadczenia Japońskie prof. Harusi Udagawa (łączenie on-line) Toranomon Hospital Kajigaya, Tokyo (Japonia)
10:00-10:30 Dlaczego nie osiągamy w Europie wyników japońskich? (Jakie są przyczyny gorszych wyników leczenia nowotworów w Europie/USA?) dr hab. n. med. Marek Sierżęga Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
prof. dr hab. n. med. Piotr Richter moderacja, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
10:30-11:00 Współpraca onkolog – chirurg w leczeniu raka jelita grubego prof. dr hab. n. med. Andrzej Deptała, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Kierownik Kliniki Onkologii i Hematologii Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA, Kierownik Zakładu Profilaktyki Onkologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
11:00-11:30 Jak onkolog może pomoć chirurgowi w leczeniu raka żołądka? – dyskusja panelowa prof. dr hab. n. med. Rafał Stec, Warszawski Uniwersytet Medyczny
11:30-11:50 Zastosowania Zieleni Indocyjaninowej w Chirurgii Onkologicznej – wykład sponsorowany przez Stryker Polska Sp. z o.o. prof. dr hab. n. med Dawid Murawa, Collegium Medicum Uniwersytetu Zielonogórskiego
11:50-12:20 Przerwa kawowa   
SESJA III – Mikrobiologia w chirurgii Prowadzący:
prof. dr hab. n. med. Maciej Kosieradzki
prof. dr hab. n. med. Wojciech Lisik
dr. n. med Paweł Grzesiowski
12:20-12:40 ND4BB, czyli new drugs for bad bugs dr. n. med. Iwona Korzeniowska-Rybicka, Warszawski Uniwersytet Medyczny
12:40-13:10 Zalecenia dla chirurgów w erze postcovidowej dr. n.med. Paweł Grzesiowski, Warszawski Uniwersytet Medyczny
13:10-13:20 “4SEAL® – szybka hemostaza w zasięgu ręki!” – wykład sponsorowany przez Beryl Med Poland Sp. z o.o. dr n. med. inż. Damian Matak
SESJA IV – Chirurgia geriatryczna Prowadzący:
prof. dr hab. n. med. Piotr. Pruszczyk
dr hab. n. med. Jakub Kenig
13:20-13:50 Pacjent geriatryczny – ocena pacjenta i przygotowanie do zabiegu operacyjnego prof. dr hab. n. med. Piotr. Pruszczyk, Warszawski Uniwersytet Medyczny
13:50-14:20 Chory geriatryczny na ostrym dyżurze chirurgicznym prof. dr hab. n. med. Jakub Kenig, Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
14:20-14:50 Wybrane rodzaje zaburzeń świadomości u pacjentów w podeszłym wieku w chirurgii Dr.n.med Andrzej Silczuk, Zakład Zdrowia Publicznego, Warszawski Uniwersytet Medyczny
14:50-15:00 Zakończenie konferencji
15:00 Lunch