II Konferencja Jelita Grubego 21.04-22.04, Kraków

Streaming dostępny jest pod następującym linkiem: https://stream.su.krakow.pl/ (hasło: MDC2022!)

XVI Mazowieckie Dni Chirurgiczne

Streaming dostępny jest pod następującymi linkami:

Dzień 1: https://www.youtube.com/watch?v=3xOhuS0XeOM

Dzień 2: https://www.youtube.com/watch?v=G4DonfacJ64